Det Evige Verdensbillede, bog 2
Forklaring til symbol nr. 23
5. Felterne mellem de to vandrette violette linjer forneden på symbolet symboliserer væsenets fysiske og åndelige liv. De meget lyse eller hvidgule felter symboliserer væsenets åndelige tilværelser, medens de orangefarvede felter symboliserer væsenets fysiske liv.
Symbol af Martinus
Symbol 23
Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse