Det Evige Verdensbillede, bog 2
Forklaring til symbol nr. 24
10. Selve symbolet i sin helhed symboliserer jordkloden med sine stater, deres regeringer, deres ufærdige eller dyriske, mentale tilstand, dens religiøse og kulturelle tilstand. Vi ser, at symbolet er inddelt i tre dele. I det yderste felt af symbolet er de to tredjedele orangefarvet, det betyder, at den herskende mentale grundenergi er tyngdeenergien. Dette vil igen betyde, at den dræbende og krigsbefordrende tilstand her er den herskende.
Symbol af Martinus
Symbol 24
Det ufærdige menneskerige