Det Evige Verdensbillede, bog 3
Forklaring til symbol nr. 28
4. Symbol nr. 28 symboliserer de levende væseners evige liv, der, som før nævnt, er en evig vej opad igennem en evigt skiftende oplevelse af kontraster i lys og mørke eller principperne det ubehagelige gode og det behagelige gode. Vi kender allerede, hvorledes denne vandring er organiseret i form af spiralkredsløb og tilværelsesplaner, og vi skal derfor her blot symbolisere et lille stykke af denne uden begyndelse og ende fremtrædende livets vej.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 28
Det evige liv eller livsstigen