Det Evige Verdensbillede, bog 3
Forklaring til symbol nr. 31
2. Keglefiguren til venstre på symbolet symboliserer verdensaltet, som altså strækker sig fra det uendelige mikrokosmos til det uendelige makrokosmos. I dette verdensalt befinder sig alt, hvad der eksisterer. Den store trappeformation til højre på symbolet symboliserer udviklingsstigen, på hvis trin alle eksisterende levende væsener befinder sig. Hvert trappetrin symboliserer et udviklingstrin. På et af disse trin ser vi en trekant. Denne symboliserer et levende væsen. Fra dette levende væsen udgår der en lysende stråle. Denne symboliserer det pågældende væsens sansebegavelse, hvilket igen vil sige: dets manifestations- og livsoplevelsesevne. Hvad væsenet kommer til at opleve og skabe beror altså på, hvilket udviklingstrin, det befinder sig på. Det kan jo kun opleve den del af verdensaltet, der er tilgængeligt for dets sanser på nævnte trin. Jo højere væsenet er udviklet, desto fuldkomnere kan det sanse og opfatte verdensaltet.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 31
Det levende væsens sanseevne og verdensaltet