Det Evige Verdensbillede, bog 3
3. Stjernefelt nr. 1
De tolv grundfacitter, som livsmysteriets løsning repræsenterer, er hver især symboliseret i et nummereret felt af stjernefigurens 12 felter. Hvert felt symboliserer således et af livsmysteriets grundfacitter. Stjernefelt nr. 1 symboliserer livsmysteriets første facit. Det udgør selve verdensaltet, eller alt hvad der overhovedet er til. Vi ser på farverne, at det symboliserer planteriget, dyreriget, menneskeriget og de øvrige riger i spiralkredsløbet, samt moderenergien (den violette farve) og de levende væseners jeger symboliseret ved den hvide trekant foroven i nævnte stjernefelt.
      Ethvert levende væsen står altså over for selve verdensaltet. Det bliver påvirket af dette, og det reagerer tilbage over for det. Da det således er en kendsgerning, at verdensaltet eksisterer og udgør alt, hvad der overhovedet er til, bliver vi nødsaget til at opfatte det som "noget, som er". Det kan ikke tages væk. Denne analyse er altså ganske urokkelig. At benægte dens rigtighed er det samme som at benægte sin egen eksistens.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 32
De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning