Det Evige Verdensbillede, bog 3
4. Stjernefelt nr. 2
Ser vi på det forannævnte "noget" eller verdensaltet, ser vi, at det udgør et eneste stort ocean af årsag og virkning. Dette er symboliseret på symbolet ved den hvide figur med de gentagne indsnævringer. Det indsnævrede punkt symboliserer årsag, medens det udvidede felt symboliserer virkning. Her har vi således også et urokkeligt facit. Der findes i realiteten absolut ikke noget som helst skabt, der ikke er virkningerne af en årsag, ligesom der ikke findes virkninger, der ikke bliver til årsager. Alle skabte ting eksisterer udelukkende som virkninger af forudgående årsager. Hele bevægelsesområdet, skabelsen eller energiudfoldelsen vil derved være at inddele i årsag og virkning. Da virkninger igen ikke kan eksistere uden at blive årsag til nye virkninger og således fremdeles, er livsoplevelsen det samme som oplevelsen af en årsags- og virkningskæde. Denne livsmysteriets anden analyse eksisterer således også som en uomstødelig kendsgerning.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 32
De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning