Det Evige Verdensbillede, bog 3
6. Stjernefelt nr. 4
Da alle skabelsesprocesser i verdensaltet således er logiske, vil det sige det samme som, at de udtrykker hensigter og opfylder formål. Men hensigter kan kun være udtryk for tankekombinationer, der er det samme som bevidsthedsfunktioner. Der er således bevidsthed bag alle naturens eller verdensaltets bevægelsesarter og skabelsesprocesser. Dette er således livets fjerde grundfacit.
      På symbolet ser vi noget af vort eget solsystem. Dette skal blot symbolisere at det udtrykker en logisk plan. At det netop udtrykker en sådan logisk plan bliver til kendsgerning derved, at hvis det ikke netop var kombineret således, at solens lys og varme overstrålede jordkloden, ville vort liv på det fysiske plan være en total umulighed. Solsystemets funktioner i forbindelse med alle de øvrige bevægelsesarter i dette system gør det til kendsgerning, at logik og hensigtsmæssighed er grundvolden i alle livets eller naturens skabelsesprocesser. Dette er den kendsgerning, den udviklede forsker møder både i mikro-, makro- og mellemkosmos.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 32
De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning