Det Evige Verdensbillede, bog 3
7. Stjernefelt nr. 5
Når alle skabelsesprocesser eller bevægelsesarter i verdensaltet i deres slutfacit er absolut logiske og planmæssige og fører de levende væsener frem i udvikling fra lavere til højere former for livsoplevelse, gør de det til kendsgerning for den udviklede forsker, at der eksisterer tankefunktion, vilje og plan- eller hensigtsmæssighed bag alle skabelser såvel uden for de levende væseners organismer som inden for disse. Dette afslører, at der eksisterer bevidsthed bag naturens skabelse såvel som bag de levende væseners manifestation og skabelse. Ethvert levende væsen afslører således et tænkende og viljeførende "noget". Hvordan skulle logik eller plan- og hensigtsmæssighed ellers opstå? – Det er dette "noget", vi kender som jeget i de levende væsener. Dette nogets tilkendegivelse eller åbenbarelse i form af sin fysiske organisme er det samme som det, vi kender som "et levende væsen". Det levende væsen er således livets femte grundfacit og er symboliseret på symbolet som en trekant. Den skal her symbolisere jeget i det levende væsen. Den runde hvide figur omkring trekanten symboliserer det levende væsens skabeevne. De stjernedannende stråler uden om den runde figur symboliserer det levende væsens organisme og øvrige manifestationer. Symbolet bliver derved et af hovedsymbolerne for det levende væsen. At dette levende væsen eksisterer både som en fysisk og åndelig realitet kommer således her til syne som en urokkelig kendsgerning.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 32
De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning