Det Evige Verdensbillede, bog 3
Forklaring til symbol nr. 33
Hovedafsnit nr. 1.
Dyreriget i renkultur*
47. Ved to lidt sværere vandrette linjer er symbolet inddelt i tre hovedafsnit. Det nederste af disse afsnit symboliserer dyreriget i renkultur. Dette afsnit er igen inddelt i nogle mindre, vandrette felter, der er nummereret med tallene: 21-24. Disse felter symboliserer udviklingsafsnit. Op igennem disse afsnit forekommer der på symbolet nogle lodrette figurer. Disse symboliserer de forskellige væseners mentale impulser, tankeklimaer eller tankearter i de forskellige udviklingsafsnit. Figurerne læses fra neden og opefter. Vi ser da deres begyndelse, deres vækst hen imod deres kulmination eller højeste udfoldelse og derefter deres degeneration eller ophør, ligesom vi også på symbolet kan se, over hvilke udviklingsafsnit de pågældende figurer eller tankearter strækker sig.
 
____________
* Overskriften "Dyreriget i renkultur" er indsat af Martinus Institut i henhold til stykkets tekst.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 33
De dyriske og menneskelige tankeklimaer
Symbol af Martinus
Symbol nr. 33A
Registrering af symbol nr. 33