Det Evige Verdensbillede, bog 4
Forklaring til symbol nr. 35
3. Spiralkredsløbets riger
Den i forskellige farver fremtrædende trappefigur forneden på symbolet symboliserer et spiralkredsløbs riger. Vi ser, at det nederste trin er rødt. Det symboliserer planteriget. Det næste trin opefter fremtræder i orange farve. Det symboliserer dyreriget. Det tredje trin, fremtrædende i gul farve, symboliserer det færdige menneskerige. Det fjerde trin, fremtrædende i grøn farve, symboliserer visdomsriget. Det næste trin, fremtrædende i blå farve, symboliserer den guddommelige verden. Det næste trin i lys indigofarve symboliserer salighedsriget, der udgør mellemstadiet mellem den åndelige og fysiske verden. Dette rige skygger ind på det fysiske plan som mineralriget. Og vi kommer herefter til et nyt spiralkredsløbs planterige, der efterfølges af et nyt dyrerige og dette igen af et rigtigt menneskerige og således fortsættende.
Symbol af Martinus
Symbol 35
Polprincippets kosmiske kredsløb