Symbol:  (f,34-44)       Stk.:  (1-27)     
      Avanceret søgning
Forklaring til symbol nr. 38
12. Som vi ser, udviser symbolet i sin helhed en trappeformation. Det nederste trin på denne symboliserer dyreriget, hvilket er markeret ved det orangefarvede felt. I dette rige er i stor udstrækning livsbetingelsen dette, at væsenerne må dræbe for at leve, idet en overordentlig stor part af dyrene kræver kød eller animalske produkter som føde eller ernæring. Disse dyr kalder vi kødædere eller "rovdyr". Og denne rovdyrernæring er endnu i en meget stor udstrækning gældende hos det ufærdige menneske. Disse kødædende dyr udgør mange forskellige arter. Det er altså en livsbetingelse for den store part af disse væsener at dræbe andre væsener for at få disses organismer som føde.

Symbol af Martinus
© Martinus Institut 1981Reg. 38
Symbol nr. 38
Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.