Symbol:  (f,34-44)       Stk.:  (1-9)     
      Avanceret søgning
Forklaring til symbol nr. 40
9. Det lysende felt til venstre skal udtrykke stjernetågen i mikrokosmos, medens det lysende felt til højre derimod udtrykker stjernetågen i makrokosmos. Mellem disse to felter fører en punkteret linje over det mørke felt, der skal udtrykke materien. Denne linje skal udtrykke den jordiske videnskabs nuværende forskningsretning, som går på "tværs" ad materien. Den anden punkterede linje, som fører opad "langs" ad materien, udtrykker den retning, som samme videnskab får ved den her i bogen omtalte kursændring. Disse to forskningsretninger, der begge er nødvendige for at udtrykke den retmæssige "hellige ånd", eksisterer altså som det dybeste udløsende moment for fremkomsten af "korsets tegn".
 
Symbol 40 blev udgivet første gang i Kosmos nr. 7, 1934 i artikelserien Bisættelse, der i 1951 udkom som bog med samme titel. Teksten i stk. 1-8 er bogens kap. 23-30, og teksten i stk. 9 er selve symbolforklaringen fra Bisættelse. ​Det skal bemærkes, at i nærværende bogs førsteudgave udgjorde teksten i det nuværende stk. 8 andet afsnit i symbolforklaringen (stk. 9), der således nu kun består af ét afsnit, som er identisk med symbolets forklaring i Bisættelse. Styknumrene er ændret tilsvarende.

Symbol af Martinus
© Martinus Institut 1981Reg. 40
Symbol nr. 40
Korsets tegn

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.