Symbol:  (f,34-44)       Stk.:  (1-2)     
      Avanceret søgning
Forklaring til symbol nr. 41
Forsidesymbolet til "Livets Bog"
 
2. Symbolet er udtryk for selve verdensaltet. Trekanten skal udtrykke, at sidstnævntes grundanalyse udgør "et treenigt princip", nemlig: "X1", "X2" og "X3", hvilke realiteter igen forekommer i ethvert levende væsen og kendes henholdsvis under udtrykkene "jeget", "manifestationsevnen" og "organismen".
      At trekanten er omgivet af en sol skal udtrykke, at livet eller tilværelsen ligeledes i sin højeste analyse er absolut lys. At strålerne fremtræder i korsform skal udtrykke, at den fuldkomneste manifestation er kærlighed eller dette at ofre sig for andre.
 
Symbol 41 blev bragt første gang i Kosmos nr. 4, 1933 i artikelserien "Fortolkning af Livets Bog" sammen med en lille symbolforklaring. Denne forklaring er teksten i stk. 2. Symbolet indgår tillige som stjernefelt nr. 5 i symbolet "Livsmysteriets løsning", der er forklaret i Det Evige Verdensbillede 3, symbol 32, stk. 7, samt i Livets Bog 3, stk. 684. Forklaringen fra symbolbog 3 er teksten i stk. 1. Symbolet indgår endvidere som en del af symbol 42, "Flagets struktur" (se dette). Efter ønske fra Martinus benyttes stjernesymbolet som forsidesymbol på alle hans bøger. Stykoverskrift 1 er indsat af Martinus Institut. Det skal bemærkes, at teksten i stk. 1 er ny ift. bogens førsteudgave. Styknumrene er ændret tilsvarende.

Symbol af Martinus
© Martinus Institut 1981Reg. 41
Symbol nr. 41
Stjernesymbolet

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.