Det Evige Verdensbillede, bog 4
Forklaring til symbol nr. 42
2. Den hvide trekant med de hvide stråler i midten af billedet udtrykker verdensaltets grundanalyse eller "det treenige princip": skaberen, skabeevnen og det skabte, der igen i "Livets Bog" henholdsvis har fået betegnelsen: X1 – X2 – X3. Dette treenige princip udtrykker lige akkurat de tre betingelser, der kræves, for at et "noget" kan fremtræde som "et levende væsen".
      På flaget er dette treenige princip, af hensyn til det dekorative, udtrykt i dobbelt format, idet pyramiden, der i sig selv udtrykker det hele, her særligt udtrykker X1, "det guddommelige noget" eller det, der oplever livet i alle levende væsener. Feltet omkring pyramiden og imellem de hvide stråler fremtræder i violet farve og udtrykker "moderenergien", X2 eller "den guddommelige skabeevne", der kommer til manifestation i alle samtlige levende væseners energiudfoldelse.
      De fem store felter er på flaget fra neden og opefter koloreret således: rødt, orange, gult, grønt og blåt og udtrykker fem af de på de seks grundenergier baserede seks tilværelsesplaner, som verdensaltet fremtræder i. Det sjette tilværelsesplan er på flaget udtrykt ved det smalle felt foroven og forneden. Disse to felter er indigofarvet.
      Flaget fremtræder således som symbol for hele verdensaltet og udgør dermed i sin struktur den allerhøjeste formel for alt, hvad der er til, for alt, hvad der har været, og for alt, hvad der vil komme. Alt er således udtrykt i dette ene billede, der derfor retmæssigt kun kan være Guddommens, visdommens og kærlighedens symbol eller kendetegnet for "den hellige ånd".
 
Symbol 42 blev publiceret første gang i Kosmos nr. 6, 1936 i sort/hvid sammen med en lille symbolforklaring. Denne forklaring er teksten i stk. 2. Teksten i stk. 1 er et uddrag fra artiklen "Flaget hejses for første gang", der blev bragt i samme nummer af Kosmos. Stykoverskrift er indsat af Martinus Institut. Det skal bemærkes, at teksten i stk. 1 er udvidet ift. bogens førsteudgave.
Symbol af Martinus
Symbol 42
Flagets struktur