Det Evige Verdensbillede, bog 5
Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske
Symbol nr. 77
77.1  Som en pendant til foregående symbol med det ufærdige menneske skal jeg have lavet et symbol, der viser det færdige menneske. Det færdige menneske skal have en rund aura. Når der er en oval aura omkring det ufærdige menneske, er det, fordi det ikke er i balance. Det viser, at det får sygdomme, skejer ud og er ukærligt. Alle vegne, hvor mennesket er ukærligt, er det ikke i balance. Den eneste balance, der er i verden, er alkærlighed. Når man er alkærlig, har man fuldstændig balance, og det færdige menneske er jo et alkærligt væsen ligesom Guddommen. Derfor er alle energierne i balance, og den højeste balance er kugleformen.
      Dette nye symbol, som jeg skal have lavet, bliver med de samme 18 spiraler,* men der skal være et stort rundt område i midten, hvor jeg skal tegne det fuldkomne menneske med alle de udstrålinger og alt det, som er karakteristisk for det fuldkomne menneske.
 
Martinus' 82-års fødselsdagstale, 11.08.1972
 
____________
* De syv spiralkredsløbs kendetegn er beskrevet i "Det kosmiske spiralkredsløb 1", symbol nr. 14, Det Evige Verdensbillede, bog 1. Her forklarer Martinus, at D-spiralen i midten i mellemkosmos er menneskets organismespiral, der er kendetegnet ved en ring med en korsformet figur. De tre spiraler i mikrokosmos, A-, B- og C-spiralen, der svarer til stof-, celle- og organspiralen, er kendetegnet ved henholdsvis en rund figur med et hvidt felt i midten, en hvid ring med en cirkeltegning og en ring med fire hjertefigurer.
      De tre spiraler i makrokosmos, E-, F- og G-spiralen er klode-, solsystems- og mælkevejsspiralen, der er kendetegnet ved henholdsvis en stjernefigur, en rund strålefigur og en hvid figur med to sorte cirkler udenom.
      Martinus skriver: "Disse tre spiralkredsløb udgør vort makrokosmos. Vi befinder os således inde i jordklodens organiske strukturområde. Dette befinder sig igen inde i solsystemets strukturområde, som atter befinder sig i mælkevejens strukturområde og således fortsættende opad i uendeligheden i det store spiralkredsløb, der ligger over mælkevejsspiralen, som vi har kaldt "supermakrokosmos". På samme måde har vi udtrykt de spiralkredsløb, der befinder sig under stofspiralkredsløbet, som "supermikrokosmos". Men disse superkosmos er ikke markeret her på symbol nr. 14. De er derimod udtrykt på symbolet "De kosmiske spiralkredsløb 2", som vi senere skal komme tilbage til."
Symbol af Martinus
Symbol 77
Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske (skitse)