Det Evige Verdensbillede, bog 6
Den årsagsløse årsag eller den første årsag
Symbol nr. 100
100.1 "Den årsagsløse årsag" eller "den første årsag".*
      Det bag ved alle ting eksisterende "noget" som udgørende et treenigt princip:
 
____________
* Symbol nr. 100 er symbol nr. 1 i Martinus' lille skitsebog fra 1924, der indeholder ti symboler. Skitsebogens forside bærer titlen: Forstudie til Fremstilling af "Livets Bog" i Billeder. På indersiden af omslaget har Martinus skrevet: "Tegningerne i denne Bog er totalt ugyldige og må ikke anvendes i Fortolkningen af Livets Analyser. Herfra undtages dog nr. 1."
      Martinus' første symbol bliver således det sidste symbol i symbolværket Det Evige Verdensbillede, bog 1-6.
Symbol af Martinus
Symbol 100
Den årsagsløse årsag eller den første årsag