Det Evige Verdensbillede, bog 6
Indledning til bogens to symbolserier over jordkloden
I symbolserien fra 1950 lavede Martinus syv symboler, nr. 78-84, der beskriver jordklodens udvikling igennem spiralkredsløbets seks riger. Serien indeholdt ikke et symbol over jordkloden i det egentlige dyrerige eller dyreriget i renkultur, men i stedet lavede Martinus to specielle symboler over udviklingen fra dyr til menneske, nemlig symbol nr. 80 "Jordklodens dyreepoke – skærsilden" og symbol nr. 81 "Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke". Symbol nr. 80 blev publiceret i sort-hvid på forsiden af Kosmos nr. 5, 1950.
      I 1972 påbegyndte Martinus en nykolorering af hele symbolserien over jordkloden i de seks riger, og i sin 82-års fødselsdagstale 11.08.1972 forklarede han symbol nr. 85, "Jordklodens åndelige struktur i dyreriget", der viser jordkloden i det egentlige dyrerige, i dyreriget i renkultur. I talen sagde han, at dette symbol var færdigt og forklarede videre, hvordan serien skulle gøres færdig, og hvordan den skulle vises i levende billeder. (Se stk. 85.1).
      Ved nykoloreringen i 1972 foretog Martinus tre ændringer i forhold til 1950-serien, nemlig ved at benytte violet farve bag de seks grundenergier, ved at bruge det gængse aflange symbolformat med den dominerende grundenergis farve som baggrundsfarve og ved i polstrukturen at benytte de sædvanlige farver gul og grøn i stedet for sort og hvid.
      Ved i 1950-serien at benytte den sorte og hvide farve i polstrukturen kunne Martinus på symbol nr. 80 og 81 bedre illustrere mørket og overgangsstadierne mellem dyr og rigtigt menneske. Forskellige grader i poludviklingen blev markeret ved forskellige gradueringer i mørketoninger.
      Før 1950 anvendte Martinus konsekvent den gule og den grønne farve for henholdsvis den feminine og den maskuline pol, f.eks. i de tre symboler nr. 33, 34 og 35, der blev tegnet i henholdsvis 1928, 1934 og 1937. På symbol nr. 85 fra 1972 symboliserer Martinus igen de to seksuelle poler med gul og grøn farve.