Det Evige Verdensbillede, bog 6
Menneskets bevidsthedskategorier
Symbol nr. 89
Der foreligger ikke nogen båndoptagelse med forklaring af symbol nr. 89. Der henvises til forklaringen af bevidsthedskategorierne i Livets Bog, bind 1, kapitel 5, Jordmenneskehedens modtagelighed for den ny verdensimpuls.
      Der henvises også til udvalgte tekster i bogens anden del.
Symbol af Martinus
Symbol 89
Menneskets bevidsthedskategorier