Det Evige Verdensbillede, bog 6
Gennem døden 2
Symbol nr. 92
Der foreligger ikke nogen båndoptagelse med forklaring af symbol nr. 92. Der henvises til udvalgte tekster i bogens anden del samt til artiklen "Gennem dødens port", Kosmos nr. 8, 2012 og småbog 25 "Vejen til paradis". Se desuden noten*.
 
____________
* Erik Gerner Larssons Kursus i Martinus åndsvidenskab med 31 symboler af Martinus udkom i seks bind i årene 1948-1952. Både i og efter Martinus' levetid kunne man som løsblad købe symbolet Gennem døden 2, der havde nr. 31 i ovennævnte kursus.
      I indledningen til sin forklaring af symbolet "Gennem døden 2" skriver Gerner Larsson:
      "På symbolet har Martinus givet en koncentreret fremstilling af det jordiske menneskes rejse gennem strålemateriernes skønne verdener mellem to fysiske inkarnationer. Selve symbolet forestiller det kosmiske kredsløbs seks tilværelsesplaner. Den violette farve omkring hvert plan symboliserer moderenergien eller X2. Som den studerende vil se, er hvert enkelt tilværelsesplan opdelt i en række felter, i hvis midte vi finder symbolet for det levende væsen: trekanten, omgivet af et farvelagt cirkelfelt. Disse farvelagte cirkelfelter har til opgave at symbolisere de forskellige levende væseners indbyrdes kosmiske position og deres forhold til det enkelte tilværelsesplans førende beboer, der er anbragt i det brede midterfelt, og hvis trekant er omgivet af planets grundfarve."
      Gerner Larsson giver følgende eksempel i sin forklaring af det rigtige menneskerige:
      "I denne verden indtager det jordiske menneske ingen dominerende position. Som det fremgår af de enkelte felter, har det jordiske menneske i det rigtige menneskerige nøjagtig samme position i forholdet til denne zones egen repræsentant, som plantevæsenet i vor verden har det i forholdet til dyreriget."
Symbol af Martinus
Symbol 92
Gennem døden 2