Stk.:  (f,1-550)      
      Avanceret søgning
4. kapitel
Det treenige princip, det levende væsen
Alt er levende. Det treenige princip er nærværende i absolut alt. Verdensaltets organisme består af væsener inde i væsener. Forsynet bliver til kendsgerning. Det levende væsens jeg, overbevidsthed, underbevidsthed, dagsbevidsthed og natbevidsthed.
      Hvad er det levende væsen? En selvstændig ledet energikombination i verdensaltets skabelsesproces. Solsystemer og mælkeveje, kloder i makrokosmos, er levende væsener. Organer i de mellemkosmiske væsener er levende væsener. Atomer og atomsystemer er levende væsener.
 
Det treenige princip og verdensaltets grundanalyse
114. Verdensaltets grundanalyse er et treenigt princip, og denne analyse er selve nøglen til livsmysteriets løsning. Det treenige princip viser os, at hele verdensaltet er levende. Disse tre principper i det treenige princip er akkurat det, der skal til, for at noget kan fremtræde som et levende væsen.
      Som De vil erindre, kom vi til det "noget", som ikke havde nogen analyse. Vi kan lettest fatte det på den måde, at vi tager hele verdensaltet. Hele verdensaltet har ingen begyndelse og ingen afslutning. Men når verdensaltet ikke har nogen begyndelse og ingen afslutning, er det jo uden for tid og rum. Men vi kan ikke sige, at det ikke eksisterer. Vi må sige, at der er et noget, der eksisterer. Om dette noget kan man ikke sige, at det er godt eller ondt, stort eller småt, for det kan ikke være nogen analyse af dette noget selv. Det er hævet over alle former for analyse, idet alt det, vi ville sige om dette noget, måtte være noget, som dette noget har frembragt. Når der er noget, der er frembragt, vil det altså sige, at der eksisterede "et noget" før det frembragte, før det skabte. Derfor kan det frembragte ikke være en analyse af dette "noget" i sin egen natur. Vi er nødsaget til at måtte have godt fat på det, fordi det er selve facittet, og det er et facit, der er uden for tid og rum, det er hele verdensaltets grundanalyse.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.