Stk.:  (f,1-550)      
      Avanceret søgning
8. kapitel
Evas skabelse – syndefaldet og polprincippet
Vejen til lyset eller den store fødsel for mennesker og jordkloden. Åndsvidenskaben og Bibelen. Guds befaling: Der vorde lys, og næstekærlighedsloven: Elsker hverandre.
 
Virkningerne af vore handlinger danner vor skæbne
275. Virkningerne af vore handlinger kommer tilbage og danner vor skæbne, og det vil sige, at vi har i vor egen magt at kunne modarbejde al mørke i skæbnen. Således er vi i virkeligheden underkastet en bestemt beskyttelse. Den beskyttelse, som vi giver andre, altså de handlemåder, vi udløser, der er beskyttende for andre væsener, vil også komme tilbage som beskyttende for os selv. Derfor bliver livet jo kolossalt retfærdigt.
      Livet er ikke udstyret på en sådan måde, at der sidder en hel masse vise væsener og bedømmer, hvad menneskene laver. Vi bærer det hele i os selv, så at vi rent automatisk, rent organisk, kommer til at opleve virkningerne af vore handlinger.
      Ved at opleve virkningerne af vore handlinger får vi viden, bevidsthed og evne til selv at tænke og skabe. Mere fuldkomment kan det jo ikke være, og vi kommer derigennem til at indse, at der ikke er noget ondt i verden rent kosmisk set. Der er meget, der gør ondt, der er meget, der er ubehageligt, der er store lidelser, vældige smerter, krig imellem menneskene, men det skyldes jo alt sammen deres ufærdige tilstand.
      Menneskene har endnu ikke lært eller forstået, at de skal beskytte sig selv. De kan ikke blive ved med at beskytte sig ved magt, ved at dræbe, ved at slå modstanderen ned, ligesom dyret gør. Det er nødvendigt i dyreriget. Der er det et livsprincip eller en livsbetingelse at være den stærkeste, således at man har magt over dem, der vil en til livs.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.