Stk.:  (f,1-550)      
      Avanceret søgning
2. kapitel
Frigørelse og suverænitet
Menneskene mangler frihed. De er bundet i forestillinger, tro og hypoteser. De er bundet i de mange sekter, bundet i politik, bundet i overtro. Et sektmenneskes bundethed. En politikers bundethed. Moralbundethed. Ulykker og lidelser, som denne bundethed har affødt. Følelsesmennesker og intelligensmennesker. Intolerancen. Suveræniteten. Videnskaben på det psykiske område. Den ønskede fred.
 
En døende og en begyndende ny kulturepoke
30. Under sin omskabelse til det fuldkomne menneske kommer mennesket igennem to store epoker. Der er en udviklingsepoke eller kulturepoke, som er døende, som ikke mere vil få magt, og så er der den begyndende nye epoke, som vi er inde i. Forskellen på de to epoker er, at i den første epoke dannede menneskene livsmysteriets løsning og Forsynet i deres eget billede, og i den nye epoke bliver menneskene af Gud omdannet til at blive i Guds billede.
      I den første epoke havde menneskene ikke nogen særlig evne til at trænge igennem mysteriet. Derimod havde de i deres indre en vældig førende kraft, som fik dem til at være indstillet på, at der måtte være noget bagved, at der måtte være et forsyn, en guddom.
      Herefter nåede menneskene frem til et stadium, hvor de begyndte at få nye evner. De får intelligensevnen, der i særlig grad betinger, at de går over i en ny kulturepoke, en ny udviklingsepoke, fordi de får evne til selv at hjælpe til med at finde løsningen.
      Tidligere måtte menneskene have forklaringer fra væsener, der var foran dem i udviklingen, fra verdensgenløsere, verdensfrelsere, messiasser osv. De måtte have forklaringer, der fortalte dem, at sådan og sådan skulle de gøre, sådan og sådan måtte det være. Men så begyndte de at få evne til selv at tænke og iagttage. De blev så optaget af det felt, de kunne iagttage, nemlig den fysiske materie, at de nåede frem til at blive materiens herre. Vi er nødsaget til at måtte erkende, at i dag er menneskeheden den fysiske materies herre. Derimod er der et andet felt, hvor menneskene er slaver. Dette andet felt skaber lidelser, ulykker, sorger og bekymringer for menneskene midt i denne deres høje magt over materien. Menneskene har ikke magt over den materie, som de skal bruge i deres bevidsthed.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.