Stk.:  (f,1-550)      
      Avanceret søgning
13. kapitel
Gennem de åndelige verdener
Skærsilden og de troendes himle. Skytsengelsfæren eller det fuldkomne menneskerige. Reinkarnationskredsløbet og udviklingskredsløbet. Visdomsriget og den guddommelige verden. Salighedsriget. Spiralens indre verden.
 
Den fysiske og den åndelige verden
457. Det, at man kan leve uden den fysiske krop, er vel nok noget af det, der er vanskeligst for menneskene at forstå. Men ikke desto mindre ved de jo godt, at vi kalder alle vore bevidsthedsevner for åndsevner. Hvis man ikke skulle kunne bruge disse åndsevner i en særlig verden, hvad skal vi så med dem?
      Det er rigtigt, at vi ikke kan lave noget som helst her på det fysiske plan ved blot at være fysiske, for vi er slet ikke fysiske. Vi er åndelige væsener, der har en fysisk krop, der er bygget op af materie. Denne opbygning er forestået af usynlige kræfter. Disse usynlige kræfter er igen ledet af noget, der er endnu mere usynligt, om jeg så må sige. Derfor kan vi ikke komme uden om, at der eksisterer en åndelig verden. Det kan vi også se på udviklingen og alt det, jeg har forklaret i de tidligere foredrag. Nu ville jeg så gerne kunne gøre Dem begribeligt, hvordan livet er i denne åndelige verden.
      Hvis vi skulle kunne finde nogle håndgribeligheder her i det daglige liv, som kan fortælle os noget om denne åndelige verden, må det jo være den del af vor oplevelse, som ikke ligger på det fysiske plan. Vi oplever ikke hele tiden på det fysiske plan, en hel masse af vore daglige oplevelser sker ganske uden, at vi er koncentrerede på det materielle plan. Vi kan lukke øjnene, og det kan være fuldstændig mørkt, men ikke desto mindre oplever vi stadig noget. Vi kan slet ikke være til uden at opleve, og det kalder vi at tænke.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.