Stk.:  (f,1-550)      
      Avanceret søgning
14. kapitel
Jordens millionårige udviklingsepoker
Undfangelse. Jordkloden og de åndelige verdener. Jordkloden og dens passage i det kosmiske kredsløb. Dens millionårige udviklingsepoker. Verdens ende eller undergang. Dommedag. Døende kulturfundamenter. Pengenes undergang. Planetarriget eller det fuldkomne menneskerige. Én hjord og én hyrde.
 
Der vil blive endnu et foredrag næste torsdag [02.02.1956], og det vil særlig komme til at omhandle et tilbageblik på hele denne store verdensrejse, vi har været ude på, og jeg kalder det derfor: "Hvad verdensaltet fortalte". Det har sin betydning at få de stærkest koncentrerede punkter frem, således at vi får det ud af det, som vi skulle have. Det er jo et stort område med mange detaljer, og for at få de virkelige kernepunkter frem, ville jeg gerne igen komme ind på dem næste gang. I aften er det primære "Jordens millionårige udviklingsepoker", som vises igennem symbolerne.
 
Dommedag er en udviklingsepoke
489. I Bibelen står der noget om "de sidste tider", og det er disse sidste tider, vi lever i. Det er også udtrykt som dommedag, og vi lever altså i denne dommedag. Dommedag er ikke en dag, der kommer den og den dato, men det er en udviklingsepoke, et tidsrum inden for hvilket afklaringen af, hvad der er ondt, og hvad der er godt, vil blive fuldbyrdet. Det er netop det, der nu i en vældig grad er under udvikling for menneskene. Vi ser, at de store verdensreligioner, som har ført menneskene et stykke fremad i humanitet, er ved at blive mere og mere affolkede.
      Religionerne har ikke været beregnet til, og har ikke haft til opgave, at føre verden frem til dens fuldkomne stadium. Der skal noget helt andet til for at føre menneskeheden frem til fuldkommenheden, frem til at opleve det, som Kristus kalder "den nye himmel og den nye jord". Nu må man forstå, at det er ikke en ny klode, og det er ikke en ny himmel, der skal komme. Vi lever midt i himlen i dette øjeblik, lige så meget, som vi overhovedet nogen sinde kan komme til at opleve det. Ved den nye himmel forstås vor åndelige tilstand, vor bevidsthed, vort kendskab til selve livet.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.