Stk.:  (f,1-550)      
      Avanceret søgning
3. kapitel
Hvad er det, vi bliver vidne til i form af verdensaltet?
Tiden, rummet og evigheden. Skaberen og det skabte. Det treenige princip. Det timelige og det evige. De evige facitter. Verdensaltet som en evig realitet.
 
Naturens processer udtrykker et sprog, vi kan lære at forstå
73. I dette kursus skulle vi så fortsætte med at finde ud af sandheden i tilværelsen og navnlig dvæle ved selve det evige princip. Vi skulle ved hjælp af vor intelligens finde ud af, om der er noget levende bag ved universet, om der er en Gud til.
      Igennem religionen har vi lært, at der er en Gud til. Vi har også fået en del at vide om moral. Men det er ikke givet på en sådan måde, at det tilfredsstiller intelligensen. Det er ikke givet på en sådan måde, at det er videnskabeligt begrundet.
      Nu skulle vi så prøve på at se, om naturen giver Bibelen og de vise medhold, – og det kan vi godt finde ud af. Tidligere har vi jo set, at naturens processer ikke kun er til for det, vi ser, de udløser. Det er en tale. Alle naturens processer udtrykker et sprog, som man kan lære at forstå. Når man lærer at forstå dette sprog, kan man få den højeste viden om selve livets mysterium. Man kan få selve livets løsning, og det er jo det, hele verden så at sige higer efter. Det er faktisk det, menneskene higer efter, når de er oppe på de højeste bjerge, når de søger ned i havenes dybder, når de forsker i mikrokosmos, eller når de studerer makrokosmos.
      Den forskning, vi skal anvende her, har ikke noget med mål og vægt at gøre. I kilogram, meter osv. kan vi ikke veje og måle os til, om der er en Gud til, om der er noget levende bag ved det hele. Der kan man ikke få sandheden om selve det levende i tilværelsen. Der kan man kun få sandheden om materien.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.