Den Intellektualiserede Kristendom
Forord
Det Tredje Testamente
Dette forord skrev Martinus til sin oprindeligt planlagte separate bog om Det Tredje Testamente. Han indstillede arbejdet med denne bog i 1978 og skrev derefter videre på manuskriptmaterialet til brug i andre af sine værker.
 
 
Denne bog er skrevet ud fra min egen kosmiske viden om min jordiske missions omfang og guddommelige sigte. Som det vil fremgå af efterfølgende beretning om min indvielse til denne mission blev det gennem en åndelig lysoplevelse tilkendegivet mig, at Gud gennem mig ville åbenbare for menneskene det evige verdensbillede og dermed livsmysteriets løsning, der også er kristusmysteriets løsning.
      Betegnelsen "Det Tredje Testamente" skal henvise til såvel mit hovedværk "Livets Bog" og "Det Evige Verdensbillede" som til mine øvrige værker, der alle har det fælles formål at vejlede såvel nulevende som kommende slægter til hele den sandhed, som Jesus Kristus ikke kunne meddele sin jordiske samtid på grund af denne samtids generelt primitive uintellektuelle stadium.
      Bibelen består som bekendt af Det Gamle og Det Nye Testamente. Og disse to testamenter repræsenterer henholdsvis den gamle "hedenske" verdensimpuls og den kristne verdensimpuls, medens mine værker repræsenterer den nye verdensimpuls, der i progressiv forlængelse af og tilknytning til de to foregående verdensimpulser skal markere den evolutionære retning for de kommende årtusinders mennesker på denne vor klode og gøre det muligt for dem at samvirke retningsbevidst med den enorme kosmiske viljestyring, som denne verdensimpuls udgør.
      Nærværende bog udgør således en kosmisk testamentarisk bekræftelse af Kristi evangelium meddelt menneskene i den sandhedens ånd og i den kosmiske logiks sprogbrug, som på baggrund af de foregående årtusinders intellektuelle udvikling og udvidede kosmiske proportionssans skulle kunne fattes af menneskene i de civiliserede jordiske nationer.
      I sig selv udgør bogen en bekræftende henvisning til detaljeanalyserne i mit hovedværk "Livets Bogs" syv bind og til specialværket "Det Evige Verdensbillede", hvoraf der indtil nu foreligger tre bind med mine farvelagte symboler og tilhørende forklaring. Jeg må derfor henvise læsere, der er interesserede i et nærmere studium af den verdensforklaring og de spørgsmål vedrørende det levende væsen og dets relation til kristendommen og det omgivende verdensalt, som er denne bogs emner, til disse mine hovedværker.
 

Martinus' underskrift