Den Intellektualiserede Kristendom
Den uintellektuelle og den intellektuelle kristendom
De følgende 3 kapitler består af store sammenhængende manuskriptdele. Kapitel 3 omfatter 52 tekststykker (stk. 39-90), som omhandler det i overskriften angivne tema.

Hvorfor kunne den uintellektuelle kristendom ikke frelse menneskene eller frigøre dem fra mørket?
39. Inden vi går videre, vil vi se lidt på den uintellektuelle kristendom. Når vi udtrykker den som uintellektuel, skyldes det blot, at den kun blev åbenbaret for menneskene i form af hellige dogmer eller påstande, der ikke var baserede på bevisførelse eller kendsgerninger, der kunne stadfæstes ved materiel, intelligensmæssig efterforskning. Derfor kunne den naturligvis ikke blive den endelige færdige eller fuldkomne manifestation af kristendommen, der er det samme som selve livsmysteriets totale løsning. Men når menneskene ikke var udviklede nok til at kunne forstå den virkelige, totale og fulde kristendom i en for udviklet intelligens og human følelse tilpasset intellektuel form, men derimod kun i en form, der passede for instinktet, måtte denne givne uintellektuelle form naturligvis efterhånden blive forældet og kunne umuligt i længden være en tilstrækkelig logisk eller videnskabelig fortolkning af den evige vej til lyset. Og menneskeheden blev, som vi før har nævnt, af verdensgenløseren selv stillet i udsigt en kommende fornyelse af kristendommen i form af en "sandhedens ånd". Men en sandhedens ånd kan absolut kun være en hellig videnskab. Men en hellig videnskab kan jo kun være en videnskab om de helligste ting, hvilket altså blandt andet vil sige selve videnskaben om Guddommen og det levende væsens udødelighed og verdensaltets fundament, alkærligheden. En sådan videnskab skulle altså komme til menneskeheden. Og da den er en fortsættelse af kristusmissionen, er det ikke så mærkeligt, den er blevet kaldt "Kristi genkomst".