Den Intellektualiserede Kristendom
Angående mig selv
5. Disse mine her beskrevne kosmiske visioner ville aldrig være blevet beskrevet, hvis de ikke havde været en guddommelig proces, der åbnede i min mentalitet eller psyke en ny sansestruktur, der gav mig permanent kosmisk dagsbevidsthed. Hertil kommer tillige dette, at jeg på en psykisk måde blev gjort begribelig, at jeg absolut måtte afholde mig fra enhver læsning eller ethvert studium af religiøse eller filosofiske bøger, ligesom jeg hurtigt skulle opdage, at en sådan læsning eller et sådant studium var totalt overflødigt, da livet selv åbnede sine mysterieløsninger som førstehånds selvoplevet viden for mig igennem mit nye sansesæt. Og jeg må her bemærke, at den tidligere omtalte lånte bog måtte jeg således levere ulæst tilbage.
      Og det er igennem denne min over for alle gængse autoritative, religiøse forestillinger, filosofier og materiel videnskab isolerede mentale tilstand, at Gud ved sin hellige ånd gav mig viden, kraft, mod og kosmisk sanseevne til at videreføre Jesu guddommelige forkyndelse, klarlagt som alkærlighedens videnskab, et livets "Tredje Testamente" for en begyndende åndeligt hungrende, intellektuel menneskehed. Ved denne kærlighedens videnskab vil menneskeheden finde frem til brændpunktet i kristusmissionen og se Jesu forkyndelse befriet fra al uvidenhedens, overtroens, naivitetens og intolerancens tusindårige falske fortolkninger og mørkelægning.
      Nu må man ikke tro, at jeg, fordi det blev givet mig at videreføre kristusmissionen eller alkærlighedsvidenskaben og dermed åbenbare Guds fremtidige færdigskabelse af menneskeheden i sit billede, skal være et tilbedelsescenter og venter mig, at menneskene skal betragte mig som en højere åndelig rangsperson eller måske endog hæve mig op til at være selve Guddommen, således som man har gjort det med Kristus. Det ville være en forfærdelig misforståelse, ja, ligefrem en afsporing fra den absolutte sandhed eller virkelighed. Jeg har kun levet min fysiske tilværelse således, som mine evner og skæbne har sat mig i stand til at kunne. At dette mit liv blev en manifestation af den højere kosmiske viden, som menneskene igennem deres nuværende hurtigt virkende mørke karmaudløsning tilsvarende hurtigt bliver modne for, beviser den kolossale logik, der hersker i Guddommens skabervælde. Når jeg har fået de evner, der satte mig i stand til at åbenbare for menneskeheden i kosmiske analyser løsningen på deres eget livs mysterium og forhold til den altgennemtrængende eller allestedsnærværende evige Guddom, skyldes det absolut ikke, at jeg på nogen måde er favoriseret af Guddommen. Gud favoriserer absolut ingen. Alle er lige i hans alkærlighed. De evner, jeg er nået frem til at have udviklet, er kun, hvad alle mennesker før mig har nået, og hvad alle andre efter mig vil nå, absolut alle uden undtagelse. Der er således i realiteten ikke noget hverken at tilbede eller takke mig for. Det har været en vidunderlig, guddommelig oplevelse at føre det evige lys ind i en verden, hvor menneskene i stor udstrækning endnu vånder sig i mørke.