Den Intellektualiserede Kristendom
Hvordan væsenet bliver ét med Gud og som en udødelig ånd kan tilknytte sig et fysisk legeme og atter befri sig fra dette og derved forny sit evige liv med oplevelse og manifestation
77. Som vi tidligere har berørt, kan kristendommen absolut ikke udgøre menneskenes frelse fra mørket eller det onde. Under begrebet "kristendom" forekommer den absolut allerhøjeste guddommelige livstilstand eller allerhøjeste oplevelses- og skabelsestilstand. Det er denne guddommelige højeste livstilstand, Gud med reinkarnationen og karma skaber gennem det mirakel at forvandle det levende væsen igennem alle bevidsthedsgrader og manifestationstilstande lige fra minerallivsformer til plantelivsformer og videre til dyrelivsformer og den her efterfølgende djævlelivsform eller mørkets kulmination. Ved oplevelsen af virkningerne af denne mørkets kulmination, som væsenet igennem de forskellige jordliv selv har gjort sig til årsag til, bliver væsenet forvandlet totalt fra djævlevæsen til kristusvæsen. Gennem sin oplevelse af lidelsesvirkningerne af sin mørkemanifestation i sine mange jordiske liv er det blevet geni i alvisdom og alkærlighed. Det kender mørkets lidelser til bunds og har derfor ligeledes igennem andre jordiske, fysiske liv vænnet sig til kun at gøre det gode, der i sin højeste kulmination er alkærlighed. Ved at være blevet geni i alkærlighed og alvisdom er det blevet totalt i kontakt med verdensaltets grundtone, der netop er alkærlighed og alvisdom. En højere kontakt med livet findes ikke. Det er denne kontakt med livet, der er det samme som at være ét med Gud, det samme som at være i Guds billede efter hans lignelse. Man må således her komme til at forstå, at det levende væsen er en evig, udødelig ånd, der ved sin evne til at tilknytte sig materien og danne organisme for sin livsoplevelse i de forskellige livsbetingende udviklingsstadier i al evighed kan blive ved med at være et levende væsen med adgang til et liv i Guds kulminerende strålevæld, det strålevæld, der er det virkelige himmeriges rige, det rige som ikke er af denne verden, men fik navnet "kristendom" efter verdensgenløseren Jesus Kristus, altså en indbygger fra dette guddommelige højeste rige. (Vi må også her henvise til Testamentets hovedværker)