Artikelsamling 1

Loven for tilværelse og dens forjættelse

1929

1.1  Livsloven
Den manifestationsmåde, som i Faderen eksisterer som den absolutte fuldkomneste for gudesønnen, er den, som er i kontakt med loven for tilværelse. Denne lov har i virkeligheden kun én eneste paragraf. Denne paragraf står indprentet med levende ildbogstaver på evighedens uendelige baggrund, fremtrædende i kraft af den guddommelige Faders evige væsen, og lyser os i møde i form af alt det, vi til dato har oplevet, og i form af alt det, vi i fremtiden vil komme til at opleve, og manifesterer sig oversat og indskrænket til nogle fattige ord således for gudesønnen:
      "Du skal være til glæde og velsignelse for alt, hvad du kommer i berøring med, således at min nærhed føles gennem alle dine manifestationer, på det, at du må være en åben kanal for mit lys således, at der hvor du viser dig, skal ingen mere vandre i mørke, men gennem dig skue mit åsyn og derved blive tildelt den kærlighed, den lykke, den salighed, det liv, det lys, den magt, den herlighed, som jeg har beredt hver eneste gudesøn, og derved selv som et sollignende væsen komme til at befinde dig som min udsendte livgiver og budbringer på de kloder eller verdener, som jeg måtte anse for modne til at modtage eller skue dette himmelske budskab i en sådan original manifestationsform eller stråleglans som den, jeg i forbindelse og kontakt hermed har givet at være dig særegen."
 

Dette lille skrift har Martinus underskrevet og med håndskrift tilføjet årstallet 1929. Det er et lille uddrag af forarbejderne til Livets Bog, der dengang ikke var udgivet. Første gang bragt i Kosmos 1983 (4-5).