Artikel:  (0-47)       Stk.:  (1-46)     
      Avanceret søgning

20.2  Jordens skabelse - mineralriget, planteriget og dyreriget opstår
Men "Bibelens" beretning, der jo er baseret på en kosmisk analyse, viser os, at mennesket ikke altid er i "Guds billede". Det hedder nemlig heri, at nævnte guddommelige menneske er noget, der skal blive til, idet Gud siger: "Lader os gøre et menneske i vort billede efter vor lignelse". Denne guddommelige sætning fortæller os altså, at Adam, som jo er det jordiske menneske, på det tidspunkt, hvor den guddommelige vilje og tanke udløste ovennævnte befaling, ikke eksisterede i "Guds billede". Ja, jordens nuværende inkarnation var endnu i sin spæde vorden. Og for at "mennesket i Guds billede" kunne blive til, måtte der altså foregå en "skabelsesproces".
      Ud af vældige stjernetåger, ud af glødende ildmasser, ud af store koncentrationer af "tyngdeenergi", måtte der ligefrem afskæres eller udskilles et særligt bestemt kvantum, som kunne bindes ved hjælp af "følelsesenergien" (verdensaltets kulde), således at de kosmiske kræfter, den kosmiske "C-viden" fra foregående spiral eller de levende væseners vanebevidsthed fra deres tidligere kosmiske bevidsthedstilstand i form af "instinktenergi" kunne begynde at gøre sig gældende. Og ud af disse samarbejdende kræfter ser vi et "sollegeme" blive til. Dette sollegeme bliver mere og mere afkølet på grund af "følelsesenergien" og begynder at få detaljer i kraft af "instinktenergien". Der bliver atmosfære omkring denne klode. Luft og vand opstår. Disse foreteelser er ganske vist endnu giftige eller uegnede for et højere bevidsthedsliv, men efterhånden får de levende væseners "instinktenergi" eller kosmiske "C-viden" overvundet alle generende detaljer. De giftige foreteelser skiller sig ud, og det krystalklare vand opstår, der senere skulle betyde livsrum for de allerførste former for det dagsbevidste livs indtrængen på jordkloden. Den kosmiske "C-viden" eller "instinktfunktionen" bryder endnu stærkere frem. Krystalliseringen begynder, mineralriget opstår, dernæst planteriget. Man begynder at kunne "ane" på det fysiske plan. Og med dette vågnende liv indtræder genskinnet af "den guddommelige verdens" vanebevidsthed, såvel som "salighedsrigets" "guldkopier", ind på det fysiske plan og åbenbarer her noget af deres lysende og funklende ideverden og farvepragt i form af blomster- eller planteriget i den ellers så grove materielle verden. På dette tidspunkt begynder "Eva" at blive dannet af "Adams" "ribben", og dyreriget opstår.
      Men den guddommelige plan føres videre i sin udfoldelse. Det jordiske menneske begynder at se dagens lys. Men det jordiske menneske er Guddommens modsætning, er Guddommens kontrast. Og på denne kontrast kan "det rigtige menneske" eller konturerne af "Guds billede" begynde at blive synlige. Og "Adam" og "Eva" nærmer sig sin guddommelige bestemmelse. Det jordiske menneske har altså endnu ikke nået denne sin bestemmelse, selv om det ganske vist er i nærheden af dens opfyldelse. Det er endnu ikke helt "mennesket i Guds billede". Den guddommelige skabelsesproces er ikke tilendebragt, men den er begyndt at nærme sig sit store mål i et hastigt eller forceret tempo. Det er dette forcerede tempo, vi oplever som krig, ufred, sorg og lidelse.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.