Artikelsamling 1

30.2  Livets Kongevej er det samme som den forvandlingsproces alt levende er underkastet
Livets Kongevej er altså de levende væseners livsoplevelsestilstand og opleves i form af det, vi kalder skæbne. Alle levende væsener er således uløseligt knyttet til denne vej. At kunne rive sig løs af denne ville altså være det samme som at rive sig løs fra livsoplevelsen. Det ville være det samme som at kunne bevirke, at man blev til absolut intet. Men det kan umuligt lade sig gøre, eftersom "noget" umuligt kan blive til "intet", lige så lidt som "noget" kan komme af "intet". Det er derfor, at det levende væsens livsoplevelse er evig. Livets Kongevej er altså det samme som den forvandlingsproces alt levende er underkastet. Da denne forvandlingsproces for den udviklede forsker afslører sig som den allerhøjeste modsætning til det, vi kalder tilfældighed og kaos, vil den være at udtrykke som "logisk". At den er logisk vil igen sige, at den i sit slutfacit ufravigeligt er til glæde og velsignelse for levende væsener. Tænk, hvad det vil sige for det menneske, der i dag befinder sig i en ulykkelig skæbne med al dens lidelse, sorg og bekymring, og som tror det er en kastebold for tilfældige døde kræfter, i hvilke der hverken er plan, logisk hensigt eller styrelse. Det er denne totale uvidenhed om Livets Kongevej, om livets mening, der får mennesket til at kulminere i depression og begå selvmord. Depression og selvmord opstår altså absolut udelukkende på grund af menneskets uvidenhed om den logiske bestemmelse, den guddommelige hensigt, der er Guddommens eller Forsynets urokkelige plan med de levende væsener, nemlig dette at skabe et "menneske i sit eget billede". Noget et væsen er uvidende om, kan det umuligt følge. De erfaringer et menneske ikke har, kan det umuligt handle efter. Derfor kommer det med sin væremåde til at udløse tanker og handlinger, der ikke er i overensstemmelse med denne Guds plan med mennesket.