Søgeord:  Hele ord     Ordbegyndelse    Hjælp   
 LB1     LB2     LB3     LB4     LB5     LB6     LB7     DEV1     DEV2     DEV3     DEV4     DEV5     DEV6     GK     Logik     B     DIK     AS1     Småbøger (1-28)   

36.4  Hvorfor julen er en hellig tradition
Når menneskene inden for den kristne verden holder jul, er det for at helligholde mindet om Jesu fødsel, mindet om det væsen, der kom til verden for i kraft af sin større visdom og kærligere væremåde at hjælpe den mindre vise og mindre kærlige menneskehed og dermed føre den frem til en større fuldkommenhed eller en større opfyldelse af dette verdensaltets eller Guddommens store gaveprincip og den heraf følgende absolutte fred og store velbehagelighed for menneskeheden. Julen bliver således i realiteten en mindefest for det store gaveprincip, alle levende væsener lever under. Idet menneskene således er kommet til at holde mindefest for Jesu fødsel, er de med denne sympati kommet i kontakt med dette Guddommens gigantiske gaveprincip. Og det skyldes denne kontakt, at denne årligt tilbagevendende mindefest for Kristi fødsel blev en lysets tradition, der så at sige har sprængt alle grænser. Har man nogen sinde set mage til mindefest? – Skønt den nu snart er en totusindårig tradition, er den så stærk, at den ved solhvervstide midt i vinterens mørke formår at gennemtrænge hele den kristne verden og for en stund oplive millioner af menneskers sind og bringe det i kontakt med det himmelske lys. Det er i denne stund ligesom om, at alle gerne vil være gode, alle vil gerne give gaver, ligesom man ikke ønsker, at nogen under denne akutte passage af det overjordiske lys igennem ens sind må sulte og fryse, være hjemløse eller forladte. Alle vil gerne glæde alle. Ingen må være udenfor i nattens mørke og kulde. Alle skal mærke kærligheden. Tænk, hvilket guddommeligt lys i en menneskehed, der lever i sin dommedags eller sit ragnaroks krigeriske epoke. – Millioner af breve med kærlige hilsener og tonsvis af pakker med gaver, hvormed giverne vil glæde og opmuntre andre mennesker, befordres fra verdensdel til verdensdel. Millioner og atter millioner af ekstra lys er tændte i hjemmene og på gader og stræder og skaber solskin midt i nattens mørke. På byernes torve og åbne pladser funkler juletræerne deres opfordring ud til menneskene om at være med i det store verdensfrelsende princip: hellere at give end at tage, så der kan blive hjælp til en god jul for dem, der lever i mørket, i nøden og elendigheden. – Jo, lyset fra Betlehem gennemtrænger stadig verden, og englenes sang om "fred på jorden" har fået resonans i mange menneskers sind. Alle, der arbejder for fred og afskaffelse af krig imellem sig selv og deres næste, synger med i englenes kor. Således er julefesten ikke blot en mindefest om verdensgenløserens fødsel, men udgør også en hellig tradition, i hvis lys åbenbarede sig menneskenes kontakt med livets største princip: gaveprincippet, den evige Guddoms alkærlighed, al manifestations og livsoplevelses evige fundament.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.