M1724
Mit syn på verdens frelse eller den fuldkomne verdenskultur
af Martinus

1. Åndsvidenskaben og den kosmiske kommunisme
Ligesom menneskene nu har fået en videnskab, der sætter dem i stand til at beherske den fysiske materie og igennem denne videnskab er blevet sat i stand til at skabe de mest geniale materielle vidundere, der kan blive til uendelig stor glæde og velsignelse for menneskeheden, således vil menneskene også nu gå ind i en kulturepoke, hvor viden på det psykiske eller åndelige område vil blive almengældende og dermed bringe alverdens mennesker til at forstå deres samhørighed eller nødvendigheden af at gøre alverdens stater til ét folk, hvorved al organisation og struktur vil blive af samme art som den organiske struktur, i kraft af hvilken det levende væsens organisme opretholdes. Ligesom ethvert organ her er til glæde og velsignelse for helhedens og dermed for det enkelte organs vel, således må også ethvert menneske bringes til at være til glæde og velsignelse for helhedens og derved for sit eget vel. Dette er ganske rigtigt kommunisme, men den er ikke identisk med den kommunisme, der opretholdes i kraft af magt, diktatur, censur, straf og henrettelse. Det er ikke en kommunisme, der er opfundet af mennesker, men det er den struktur, i kraft af hvilken hele universet opretholdes.
Endvidere vil åndsvidenskaben bringe menneskene ikke blot bort fra krigen mellem nationer og mand og mand imellem, men den vil også give dem evne til at gøre sig immune over for sygdomme. De vil efterhånden blive sunde mennesker i sunde legemer. Og de vil blive kærlige mennesker iblandt kærlige mennesker.
2. I verdensstaten vil pengene afløses af et livspas
Al pengeværdi forsvinder fra verden og afløses af den menneskelige skabeevne. Denne evne bliver menneskets eget absolut eneste betalingsmiddel. Verdensstaten vil derfor uddanne alle mennesker i det fag eller det skabeområde, hvor de hver især har deres specielle evner og deres lyst. Og ethvert menneske vil derfor komme til med denne sin begavelse at yde samfundet lige akkurat det samme antal arbejdstimer, som dets eget livsophold og forbrug koster. Ingen kan derved komme til at leve på andres bekostning. Med ens pas eller bevis for, at man yder verdensstaten det nødvendige antal timer ugentligt, har man adgang til alle fornødenheder inden for det daglige livs ophold. I denne ydelse til staten er også medregnet, hvad ens barndom og alderdom koster af arbejdstimer. Derfor bliver der ikke noget for forældrene at bekoste. Hvert enkelt menneske bekoster for sig selv. Derved bliver der heller ingen økonomisk klasseforskel. Den eneste forskel bliver en åndsforskel, men den er naturlig og sætter ikke ondt blod som i vore dage, hvor den kan skabe økonomisk standsforskel. Intet som helst får således pengeværdi, og intet kan sælges, men man kan naturligvis forære en ting bort. Der bliver således ikke mere noget grundlag for røveri og overfald, indbrud, tyveri eller unaturlig tilegnelse af sin næstes områder eller ejendele.
3. En ny himmel og en ny jord
Der er således blevet én hjord og én hyrde. Der er opstået "en ny himmel og en ny jord, i hvilken retfærdighed bor". "Den ny himmel" er den nye åndelige viden og indstilling til livet, og "den ny jord" er den nye materielle administration af værdierne, så alle har lige adgang til goderne. Denne Guds lysende ånd er således verdens frelse.
Øverst på manuskriptet var disse noter:
Min filmfremvisning på Island.
Først lidt foredrag om formålet med min rejse til Japan. Verdensreligionskongressen i Schimizu. Spørgsmålet en verdensfrelsers komme. Mit svar herpå – åndsvidenskaben. Mine venner i Indien. Foredrag i teosofiske loger i Kotagiri, Coonor, Bangalore og det teosofiske verdenshovedkvarter i Adyar. Indledning til filmen fra Østen. – Selve filmen. – Ekstra Instituttet og Feriebyen. – (vises først).
Artiklen er et udkast til et foredrag af Martinus på Island, formentlig 1955. Renskrift og stykoverskrifter af Ole Therkelsen. Godkendt i rådet 04.06.2004. Første gang bragt i Kosmos nr. 7, 2006. Artikel-id: M1724.
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.