M30009
Konsekvenserne af mediumistisk overbelastning i tidligere liv
af Martinus

Kære NN
Tak for Deres venlige brev af 29. april og for den tillid, De deri viser mig. Det er trist, at Deres lille dreng skal være belemret med denne trancetilbøjelighed. Årsagen til denne hans tilstand skyldes sikkert dette, at han har været ualmindelig meget belastet som spiritistisk medium i sit forudgående jordliv. Da en sådan beskæftigelse er naturstridig, idet den helt kan tage magten fra mindre modstandsdygtige medier, kan disse fødes som mere eller mindre psykisk defekte i deres nye jordliv. De har ikke nogen særlig stærk evne til at modstå besættelse af mere stærke og robuste ånder. Sådanne medier taler da undertiden ud fra sig selv og til andre tider, når de er besatte, ud fra den besættende ånd. Ja, den kan undertiden selv direkte tale igennem mediets mund. Da læger og psykologer ikke kender til disse besættelsestilstande, tror de, at deres patient i et sådant tilfælde nærmest er sindssyg og behandler ham som sådan. Men da patienten i virkeligheden slet ikke er sindssyg, fordi han er besat, vil en behandling af ham som sindssyg således ikke være den helt rigtige.
Når Deres lille dreng så tidligt har fået udfoldet sine mediumistiske evner, skyldes det det samme princip som det, der bevirker de såkaldte "vidunderbørn". Vi har jo eksempler på, at et lille barns musikalske talent kan komme til udfoldelse allerede i en meget tidlig alder og være fuldt færdigt som hos et voksent menneske. En lille dreng fra Italien dirigerede således hele Det Kongelige Kapel her i København for et par år tilbage. Når han kunne præstere dette, skyldes det, at han ligeledes har beskæftiget sig næsten til overbelastning med musik i sit forrige liv. Deres lille dreng er ude for det samme princip. Han har sikkert været alt for mediumistisk overbelastet i sit tidligere liv. Jeg kan naturligvis ikke råde Dem til at tage ham fra lægerne, selv om jeg tror, at de ikke kan gøre ret meget ved ham. Jeg tror derimod, at når han bare når at blive lidt ældre, så han kan bringes til at forstå sin situation, da vil han kunne bringes til med sin vilje at lukke af for de besættende ånder. Det kræver overordentlig stor tankekoncentration. Men han må altså i dette tilfælde blive lidt ældre. Ud over dette at bede til Gud om hjælp for ham foreløbig, kan jeg ikke gøre noget for Deres søn. Hvis lægerne kan hjælpe ham, vil det være ganske vidunderligt. Men det er meget svært for dem, da de ikke kender til reinkarnation, og at sygdomsårsager kan stamme fra tidligere liv. Men lægerne er i al fald ualmindelig dygtige på mange områder.
For Deres lille søns vedkommende vil det være det bedste, ja, absolut nødvendigt, at han er hos mennesker, der fuldt forstår hans situation.
Og hermed de kærligste hilsener.
Martinus (sign.)
Brev fra Martinus, dateret 27. maj 1959. Titel, renskrift og ny retskrivning af Torben Hedegaard. Godkendt i rådet 26.03.2021. Artikel-id: M30009. Bragt første gang i Kosmos 4/2021.
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.