M3011

Spørgsmål 11
For kort tid siden døde en mandlig slægtning, hvis kone var gået bort ca. 12 år tidligere. Efter begravelsen fik jeg at vide, at der havde været en clairvoyant herre til stede, som udtalte, at han havde set afdødes kone og min ligeledes afdøde datter modtage det åndelige legeme. Kan dette være rigtigt?
Svar
Det åndelige legeme er ikke noget, man modtager ved døden. Det er noget, man allerede udvikler og benytter, medens man lever på det fysiske plan. Desuden er der ikke tale om ét, men derimod om i alt fem åndelige legemer foruden det fysiske, i kraft af hvilke det levende væsen opretholder en permanent, vågen, dagsbevidst livsoplevelse. Et væsens livsoplevelse er et kombineret sammenspil af seks forskellige grundenergier udløst af jeget gennem tilsvarende seks forskellige grundenergi-legemer. Så længe væsenet lever på det fysiske eller materielle plan, koncentrerer dette sammenspil sig i den fysiske dagsbevidsthed, der bæres af det fysiske legeme. Under søvnen koncentrerer sammenspillet sig i et af de fem andre legemer, der alle er af åndelig eller stråleformig natur. Ved døden mister væsenet ganske vist sit fysiske legeme, men det mister ikke den i det fysiske legemes hjerne og nerver koncentrerede, vågne dagsbevidsthed. Den overflyttes bare til et af de fem åndelige legemer, som i særlig grad er modnet og tilpasset hertil. Denne tilpasnings- eller modningsproces foregår hver nat under den fysiske søvn. Med tabet af det fysiske legeme har væsenet således kun mistet evnen til direkte at opfatte den rent fysiske eller materielle indvirkning, som det tidligere fik overført til dagsbevidstheden gennem de fysiske sanser. Men alt, hvad der sker af energiudløsning i form af tanke kan det stadigt opleve. Dets tilværelse bliver derfor herefter ikke mere i en materiel, men derimod i en tankeverden. Dets oplevelse er udelukkende kun, hvad der kan manifesteres af tanker og skabelsesprocesser i materier, der ligger udenfor det fysiske plan og derfor er af åndelig eller bevidsthedsmæssig natur.
Medens væsenet ved den fysiske søvn kun delvis har overført sin livsoplevelse fra dets fysiske til dets åndelige legeme (det kan under søvnen stadigt reagere overfor stærke fysiske påvirkninger, i modsat fald ville der jo ikke være noget, der hed, at man kunne vække en sovende), er denne overføring ved døden blevet total. Denne totale overføring af bevidstheden fra det fysiske til det åndelige plan kan iagttages med et meget stærkt udviklet eller fuldkomment clairvoyant syn. Men denne totale overføring af dagsbevidstheden fra det fysiske til det åndelige legeme bevirker, at dette legeme ligesom bliver mere materialiseret og dermed mere synligt. Det er muligt, at det er denne proces, den omtalte clairvoyante herre har set. Men da beretningen om et sådant clairvoyant syn ikke kan kontrolleres af væsener, der ikke har højtudviklet psykiske evner, bør den ligesom alle andre ukontrollable, psykiske, mediumistiske eller okkulte påstande tages med meget stort forbehold.
Ovenstående spørgsmål og svar stammer fra en fast rubrik i Kontaktbrevene 1950-51, hvor Martinus svarede på spørgsmål fra læserne. Spørgsmålet blev bragt første gang i Kontaktbrev nr. 6, 1950. Artikel-id: M3011.
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.