M30414
Den eneste effektive måde at komme over en besættelse
af Martinus

Kære NN
[...] Angående besættelse, som du skrev om i dit sidste brev, har mine erfaringer vist, at den absolut eneste rigtigt effektive måde at komme over denne gene på er ved, at den besatte med hele sin sjæls styrke ignorerer den. En kvinde, der en sen nattetime kom her og bad mig om hjælp til at [tekst mangler] blev befriet fra denne i løbet af en månedstid. Dette skete udelukkende ved bønnens kraft og så ved absolut at ignorere ånden, der besatte hende. Denne ånd voldtog vedkommende kvinde indtil fire gange den dag, da hun kom ud til mig. Hun blev jo stærkt generet i sit arbejde på kontoret, hvad der naturligvis var selvfølgeligt under de skrækkelige forhold. Til læge turde hun ikke at gå, hvilket sikkert ville have resulteret i, at hun så var kommet på sindssygeanstalten "St. Hans" i Roskilde. Hun kom til mig hver gang hun trængte til at blive stimuleret til at ignorere ånden. Men som sagt, hun blev totalt befriet. Og denne metode er den absolut helt rigtige, når blot den besatte kan stimuleres nok til at ignorere den besættende ånd. Lægerne forstår ikke besættelse, men de bruger undertiden at give den [besatte] elektriske chok. Det kan somme tider hjælpe, for ånderne kan som regel ikke lide disse. Men jeg tror ikke, at disse kan hjælpe i alle situationer. Hvis du kære NN rigtigt kan indprente vedkommende besatte dame, at hun skal ignorere ånden totalt, som om den slet ikke kom hende noget ved, så vil det kunne give et godt resultat. Jeg håber og beder til, at det skal lykkes. [...]
Modtag så her min kærligste og hjerteligste hilsen.
Martinus
Uddrag af brev fra Martinus, dateret 16. juni. 1959. Titel, renskrift og ny retskrivning af Torben Hedegaard. Ordene i de kantede parenteser er indsat under renskriften. Godkendt i rådet 26.03.2021. Artikel-id: M30414. Bragt første gang i Kosmos 4/2021.
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.