M30828
Bønnens vidunderkraft
af Martinus

Kære fru NN!
Tak for Deres venlige brev, hvoraf jeg ser, at Deres mand er meget alvorlig syg. Jeg forstår helt den store sorg, det må have forvoldt Dem, og kan kun af mit ganske hjerte ønske, at han må få kræfter til at stå sin svære sygdom igennem, uden at det skal efterlade ham i en alt for stor gene.
De spørger mig om, hvad De tør bede om. Kære fru NN, De kan trygt bede Gud om det, der ligger Dem inderligst på hjerte. Bønnen er en overordentlig stor opretholdelseskraft, Gud har givet mennesket med i vuggegave. Det er den kraft, der virker hinsides medmenneskenes hjælp og særligt der, hvor lægers og videnskabens hjælp ikke kan klare det givne tilfælde. Der er tusinder af mennesker verden over, der er blevet hjulpet ved denne vidunderkraft i tilfælde, hvor al anden hjælp stod magtesløs. Og det er udelukkende ved min bøn til Gud, at jeg har fået lov til at hjælpe alle de mange mennesker, der i deres sorg og kvide har henvendt sig til mig om hjælp. Og ligesom Gud har hjulpet disse mennesker ved min bøn, således vil også Gud hjælpe Deres mand i kraft af bøn. Og jeg skal gøre, hvad jeg kan ved min bøn og tanke for at hjælpe Deres mand i hans ulykkelige situation. Jeg kan ikke lave mirakler, men jeg ved, at Gud sender sine skytsengle til deres mands sygeleje, når jeg i min bøn beder derom. Jeg ved, at disse psykiske, dejlige og kærlige væsener i givne situationer kan styre den læges hånd og tanke, der skal stille diagnoser over Deres mands sygdom, træffe bestemmelserne med hensyn til hans behandling og eventuelt føre operationskniven, så den livsnødvendige handling får et heldigt forløb. Hvis Deres mand beder til Gud om denne hjælp, kommer hans skytsengle til stede, ligesom når De, kære fru NN, beder til Gud om det samme, kommer Deres skytsengle også til stede ved sygelejet. Alle disse væsener vil således gøre alt, hvad der står i deres magt for at hjælpe Deres mand i hans nødstedte tilstand. Men det er ikke altid, at skytsenglene kan opfylde den bønhørelse, som den bedende ønsker sig. I en sådan situation skaber de så en anden bønhørelse. Den består i at overskygge den bedende med så megen åndelig trøst og glæde, kraft og styrke, at den helt opfylder vort sind, sjæl og tanke. Og med glæde takker vi Gud af vort ganske hjerte og føler den største glæde i, at Guds vilje sker fyldest i vor skæbne.
Kære fru NN, det er den store hjælp, himlen har parat der, hvor ingen jordisk magt, viden og kunnen slår til. Og i henhold hertil beder jeg Dem hilse Deres mand inderligt fra mig og meddele ham, at jeg har indflettet ham i mine tanker og i min bøn til Gud. Og det er min overbevisning, at han vil få den største åndelige hjælp, der kan ydes ham. Vær derfor ved godt mod kære hr. og fru NN. Der venter trods alt solskinsegne forude.
Modtag samtidig hermed en inderlig tak for al den kærlighed og trofasthed, De begge igennem årene har ladet mig og min sag blive til del. Med de kærligste hilsener og allerbedste ønsker og tanker for Dem.
Martinus (sign.)
Brev fra Martinus, dateret 9. marts 1955. Titel, renskrift og ny retskrivning af Torben Hedegaard. Godkendt i rådet 16.08.2021. Artikel-id: M30828. Første gang bragt i Kosmos 4/2021.
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.