M32340
Sygdommes indflydelse på en ny inkarnation
af Martinus

Kære fru NN!
Jeg vil gerne her sige Dem tak for Deres venlige breve. Det glæder mig meget, at De er glad for mine bøger. Jeg beklager meget, at De er kommet ud for en misforståelse angående et menneskes nuværende sygdommes eftervirkninger eller indflydelse på det samme menneskes sundhed i en ny inkarnation. Det er rigtigt, at meget svære påvirkninger af de åndelige organer f.eks. ved indtagelse af stærke giftige stoffer: alkohol, nikotin, morfin og andre sådanne stoffer, der virker direkte på de sjælelige eller åndelige legemer, nedbryder den åndelige organiske struktur, så den svækkes. Med svækkelse af den åndelige strukturs talentkerner forringes menneskets mentale kunnen eller dets tankefunktion. Den kan i værste tilfælde forringes helt ned til total åndssvaghed i kommende liv. Men rent fysiske organiske sygdomme, der ikke er nedbrydende af de åndelige talentkerner, følger som regel ikke med over i det nye fysiske liv. Væsenet kan derfor fødes i dette nye liv meget sund og frisk og være ganske uden de sygdomme eller fysiske defekter, det har i det nuværende liv. Det er jo netop derfor, døden eksisterer, for at menneskene i visse tilfælde kan blive befriet af en ubrugelig organisme. Hvis den fejlagtige levemåde, som var årsag til sygdommen i sidste liv, fortsætter i det nuværende liv, kommer sygdommene meget hurtigt frem igen.
Jeg forstår, at Deres nuværende liv er meget svært med alle de svagheder, De så uheldigt er forbundet med. De skriver, at Deres ryg, blod, blære og tyktarme er slemt angrebet. Disse sygdomme eller svagheder vil ikke blive ført med over i den ny inkarnation. At Deres nerver ikke er gode under et sådant forhold, som De må leve i med så mange svagheder, forstår jeg. Men heller ikke disse vil tage varigt skade af Deres nuværende tilstand. Men derfor må De naturligvis ikke ophøre med at søge helbredelse. Selv om De ikke kan blive helt rask, vil De i al fald igennem bønnens magt kunne opnå at få så megen åndelig kraft, at De kan bevare den almene livsglæde, og som i sig selv er en af de allerstørste medvirkende faktorer i helbredelse og forebyggelse af sygdommenes forplantning til Deres kommende liv. I Deres tilfælde vil bønnen i særlig grad være påkrævet. Bønnen er den største hvide livsmagi, der findes, idet den igennem åndelige guddommelige væsener kan bringe menneskene styrke og kraft til at bekæmpe deres sygdomme, ja kan i visse tilfælde skabe total mirakuløs helbredelse. Og hermed ønsker jeg Dem al mulig hjælp til at overvinde Deres sygdom, ligesom jeg også i min bøn til Gud skal tænke på Dem.
Med de kærligste hilsener
Martinus
Artiklen er en gengivelse af et brev fra Martinus, dateret 3. oktober 1962. Titel, renskrift og ny retskrivning ved Torben Hedegaard. Godkendt i rådet 01.04.2017. Artikel-id: M32340. Første gang bragt i Kosmos nr. 5, 2018.
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
Du er velkommen til at linke til artiklen med angivelse af copyright og kilde. Du er også velkommen til at citere fra artiklen, når det sker i overensstemmelse med loven for ophavsret. Kopiering, eftertryk eller andre former for gengivelse af artiklen kan kun ske efter skriftlig aftale med Martinus Institut.