Bønnens mysterium
1. kapitel
Det moderne menneskes indstilling til bønnen
Hos de mennesker, der ikke har det rette kendskab til bønnens mysterium, dens teknik og særlige betydning, kan der let opstå den tanke, at bønnen ikke er noget for det nutidige moderne menneske. Ja, der findes vist endog mennesker, der studerer åndsvidenskab, der ikke rigtig kan blive fortrolig med at bede til Gud. De synes, at når alt er logisk og fuldkomment, når "alt er såre godt", hvad er der så at bede om? – Vil det ikke være blasfemi at trygle Guddommen om den ene eller den anden særlige begunstigelse, den ene eller den anden særlige "hjælp i nøden", når alt er så inddraget i den guddommelige vilje, at vore "hovedhår er talte", ja, at ikke engang et støvfnug kan lægge sig tilfældigt det ene eller det andet sted? –
      At materialisten, der jo slet ikke har nogen som helst indsigt i nogen absolut åndelig eller kosmisk foreteelse, men udelukkende kun sværger til mål- og vægtfacitter, betragter dette at bede som det rene nonsens, ja, som kulminationen af naivitet og overtro er naturligvis en selvfølge. Men kan han i længden leve på dette standpunkt? – Kan stor indsigt i de materielle facitter og en derpå erhvervet fremragende videnskabelig og social position være en urokkelig garanti for, at han aldrig nogen sinde vil blive ulykkelig? –
      Og hvorledes er det med det fremskredne religiøse menneske, der allerede tror på, at alt er fuldkomment underordnet den guddommelige vilje, ja, nævnte væsen er endog begyndt at kunne se, at det er således, – er dette syn eller denne ny viden en absolut betryggende garanti for, at det heller aldrig nogen sinde kan blive ulykkelig? – Nej, absolut ikke. Hverken viden på det materielle eller åndelige plan kan give en sådan garanti. Hvad nytter det, at man er en genial forsker i geologi, astronomi, fysik eller kemi eller endog i psykologi? – Kan det garantere, at man aldrig skal miste dem, man elsker mest? – Kan det garantere, at ens ægtefælle ikke bliver syg og dør længe før tiden? – Kan det garantere, at ens børn bliver lige akkurat de pragteksemplarer i sundhed, moral, begavelse og position, som man inderligt havde håbet på og drømt om? –
      Er den fremragende religiøse forsker ikke stillet akkurat på samme måde? – Kan den viden, han sidder inde med om altets fuldkommenhed, give ham nogen som helst garanti for, at han ikke kan komme ud for de samme kalamiteter? – Nej, viden alene kan ikke garantere lykken.
Forrige