Vejen til indvielse
Artiklen: Vejen til indvielse
Vejen til indvielse
1. kapitel
Det daglige jordiske liv er et guddommeligt eventyr
Vejen til den organiske indvielse, der i "Livets Bog" hedder "den store fødsel", kan i virkeligheden sammenfattes i det enkelte ord "ydmyghed". Ydmyghed er ikke en af et mindreværdskompleks affødt slavekrybende mental holdning overfor næsten, men er derimod det samme som den rene virkelige og absolut normale erkendelse af sin egen ufuldkommenhed eller mentale begrænsning. Med en sådan virkelighedserkendelse af sig selv åbnes bevidstheden og dermed respekten og ærbødigheden overfor al virkelig fuldkommenhed i hvem og hvor, den så end måtte vise sig. Derved bliver man automatisk indstillet på den fuldkomneste måde overfor sin egen videre udvikling fremad imod det evige lys. Ydmyghed kan derfor udtrykkes som nøglen til "visdommens port". Med "visdommens port", vil her være at forstå: "indvielse", "den store fødsel", der igen er det samme som oplevelsen af "kosmisk klarsyn".
      For jordmenneskenes vedkommende er det gældende, at de alle er på vej mod denne "port". Det vil med andre ord sige, at selve det daglige, jordiske liv i virkeligheden er et stort eventyr. Dette eventyr adskiller sig fra alle andre eventyr derved, at det ikke som disse kun er et digt, en fabel, en kunstnerisk opsat forestilling, men er selve den realistiske virkelighed. Nævnte eventyr er en åbenbaring af en menneskehed, der er på vandring fremad og opad mod en strålende oplevelse, en guddommelig forløsning fra sorg og lidelse, et møde med selve Guddommen.
Forrige