Bevidsthedens skabelse
Artiklen: Bevidsthedens skabelse
Bevidsthedens skabelse
1. kapitel
Det store spørgsmål
Hvad er det, vi ser, når det regner og sner, når det lyner og tordner, når vandet strømmer ned til de lave steder som bække, elve og floder, når kulde, frost og mørke skaber vinter, og når solens lys og varme skaber sommer og får livet til at gro frem? – Hvad er det, der sker, når stormen jager hen over verden, når cykloner, oversvømmelser og jordskælv finder sted? – Hvad er det, der sker, når kornmarker en sommerdag bølger i brisen, og blomsterengen sender sit strålevæld af farver og duft imod de levende væsener, og skovens løvsale genlyder af lovsange fra tusinder af struber til livets pris? – Hvad er det, vi ser i polområdernes tilfrosne have, evige is og sne? – Hvad er det, vi ser i tropernes utrolige overdådighed af plantevækst? – Hvad ser vi i de milevide ørkeners og klippeterræners store stilhed og ubeboethed? – Hvad er det, vi ser i nattens lysende stjerner, sole og mælkeveje? – Hvad er det, vi ser i alle de mange forskellige dyreformer, deres levevis, deres hårde livsbetingelser, deres eksistens som føde for mennesker og dyr? – Hvad er det, vi ser i de forskellige menneskeracer, deres forskellige fremtræden lige fra primitivitet til højintellektualitet, lige fra had til kærlighed? – Hvad er det, vi ser i deres krige og blodsudgydelser, deres tortur og hævnakter, deres misundelse og jalousi? – Hvad er det, vi ser i de meget kærlige og humane mennesker og i de meget brutale, inhumane med drabs- eller mordtilbøjeligheder? – Hvad er det, vi ser i de mange sygdomme eller lidelser i mangfoldige variationer og de heraf følgende sorger og livslede, der igen afføder selvmord? – Hvad er det, vi ser i de mange forskellige modsætninger og disharmonier imellem mennesker og stater? – Hvad er det, vi ser i form af religioner, sekter og trossamfund? – Hvad er det, vi ser i form af vrede, bitterhed og intolerance? – Er ikke alt det, vi ser omkring os, et eneste stort kaos? – Er det ikke et sammensurium af højst forskellige kræfters tilfældige berøringer med hinanden? – Ja, er disse berøringer ikke i en overvejende grad kortslutninger, eksplosioner, affødende ødelæggelser, død og undergang? – Ja, hvad er alt det, vi overhovedet bliver vidne til i den fysiske verden? – Er der virkelig en mening med alle disse både rædselsfulde og gode foreteelser? – Ja, det er jo netop dette spørgsmål, der for overordentlig mange mennesker er det fundamentale og mest brændende, der eksisterer i dag, fordi man i virkeligheden slet ikke kender svaret. Og når man ikke kender svaret, kan man ikke se nogen som helst mening eller retfærdighed i det daglige liv, hvilket vil sige: i de levende væseners skæbner.
Forrige