Ud af mørket
Artiklen: Et glimt fra verdensgenløsningen
Et glimt fra verdensgenløsningen
1. KAPITEL
Et tidløst foredrag
En dejlig solskinsdag for snart to tusinde år siden lød der en røst ned over skråningerne ved den vidunderskønne Genesareth Sø i Galilæa. Røsten var ganske vist en menneskelig stemme, men ordene kom fra et tilværelsesplan, der lå langt hinsides den jordiske sfære. De kom fra en kosmisk verden, transformeret ned til en tusindtallig skare, der forundret lyttede til den himmelske røst. Ord og sætninger var ligefrem lysende kaskader af varmende og inspirerende beretninger om de altbeherskende kærlighedslove, hvormed en evig, alvis og almægtig Guddom styrer det uendelige verdensalt. At det ikke var et almindeligt foredrag, der vibrerede fra talerens læber, bliver synligt derved, at dets overjordiske klange ikke blot inspirerede og varmede den betagede skare tilhørere på bjergets skråning, det var en tale til hele verden, til hele menneskeheden. Det var en hilsen fra Gud til kommende årtusinders generationer. Det var en oplysende kærlighedstale til konger og fyrster, rige og fattige, glade og sorgfulde, syge og sunde, materialister og religiøse, røvere og helgener. Og endnu i dag høres den himmelske røsts lysende klange af dem, som har øren at høre med. Begivenheden på den stille solskinsdag ved den bibelske sø imellem Galilæas bjerge blev tidløs. Ned gennem tiderne blev menneskene ved med at strømme til dette guddommelige foredrag. Den lille skare på de få tusinde voksede og voksede og blev til millioner og atter millioner af tilhørere. Og den guddommelige hilsen fra den galilæiske bjergskråning vil fortsætte med at lyse sin velsignelse og vejledning over jordens menneskehed igennem nutiden og videre frem over nye kommende årtusinder. Alle vil komme til at opleve det evige foredrag. Thi uden oplevelsen af lyset i dette foredrag ingen som helst verdensgenløsning, ingen som helst befrielse fra mørkets sfære.
Forrige