Kosmiske glimt
Artiklen: Lavintellektualitet og højintellektualitet
Lavintellektualitet og højintellektualitet
1. KAPITEL
Det vigtigste i det levende væsens struktur
Det vigtigste ved ethvert levende væsens struktur er dets bevidsthed eller psyke. Den udgør fundamentet for hele dets manifestation eller fremtræden. Dens kapacitet i dag er afhængig af, hvad dens ophav forud har oplevet af erfaringer i lidelser og velvære, erfaringer i unormalitet og normalitet, erfaringer i had og kærlighed. Denne kapacitet bestemmer dets plads og skæbne i det store kosmiske spiralkredsløb, som alle levende væsener befinder sig i.
Forrige