Kosmiske glimt
Artiklen: Lavintellektualitet og højintellektualitet
13. KAPITEL
Evas død
Denne enpolethed begynder altså i planteriget og kulminerer i den dyriske parringsdrift og er her i renkultur. På et særligt givet stadium i kredsløbet begynder »Evas død«. Den latente pol i hankønsvæsenet og hunkønsvæsenet begynder atter i en tiltagende grad at gøre sig gældende. Og dyret begynder efter dette at blive til et »menneske«. Det enpolede væsen begynder således langsomt atter at blive til et dobbeltpolet væsen. Og det er i dette afsnit af det kosmiske spiralkredsløb, at det ufærdige jordiske menneske befinder sig.