Kosmiske glimt
Artiklen: Lavintellektualitet og højintellektualitet
15. KAPITEL
Den skaber, der ikke kan skabe fuldkomment
Men det er ikke blot i væremåden, at uvidenheden eller den manglende opfyldelse af livsloven skaber lidelse. Uvidenheden skaber også stor gene og lidelse i væsenets almindelige skabelse i materien. Enhver skabelse skal her være logisk for at kunne være fuldkommen. Det være sig både i kunstneriske, videnskabelige og religiøse frembringelser og i forplejningen af organismerne. Der, hvor logikken ikke bliver totalt opfyldt i en skabelse eller frembringelse, dette gælder også ens ernæring, kan denne umuligt være fuldkommen. Og den skaber, der ikke kan skabe fuldkomment, vil før eller senere blive distanceret af andre, mere dygtige i logisk skabelse. Han vil tabe sin position og autoritet som kapacitet på sit område. Det fysiske tilværelsesplan har således mange love, der skal overholdes, for at livet kan blive lykkeligt på samme plan. Og det er dette, menneskene igennem alle deres lidelser er i færd med at lære her på jorden.