Kosmiske glimt
Artiklen: Lavintellektualitet og højintellektualitet
21. KAPITEL
Lavintellektuelle væsener
Men denne fremragende intelligensmæssige udfoldelse har ikke kunnet give menneskene en højere moral, selv om deres levestandard for store områders vedkommende er blevet himmelhøjt hævet over, hvad den var i tidligere tider. Intelligensen har gjort dem for kloge til at tro på dogmerne. Men med intelligensen kunne de umuligt løse livsmysteriet. Derfor står de i dag med en kolossal materialistisk videnskab om materien, men har hidtil ikke haft nogen virkelig viden om deres egen sjælelige eller åndelige og evige struktur. Da de således ikke regner med hverken Guddom eller Forsyn med hensyn til deres sjælelige og skæbnemæssige tilstand, tror de, at en virkelig beskyttelse imod andre nationers eller folks krigstendenser udelukkende er dette, at skabe mordvåben. Og vi har allerede tidligere berørt denne skrækkelige tilstand, som folkene igennem deres krige og dødsterræner har skabt i verden. Det synes, som om de ikke kan få mordvåbnene effektive nok. Derfor har de opfundet atom- og brintbomber, med hvilke de kan udslette millionbyer i løbet af sekunder. Vi ser, hvorledes væsenerne med denne deres virkelige fremragende intelligens ganske rigtigt kan skabe store goder, men også hvorledes de i en endnu større grad kan skabe helvede eller ragnarok for menneskehedens millioner. Ja, deres væremåde er sådan, at den i værste tilfælde ligefrem må udtrykkes som djævlemanifestation. Da væsenerne med denne intelligens hverken kan skabe fred eller tryghed for menneskene, bliver vi nødsaget til at udtrykke disse væsener som »lavintellektuelle«. De er endnu langt fra at være færdige mennesker, ligegyldigt hvor stor videnskapacitet de så end har på det fysiske plan. Alt, hvad der fører til lidelse og fordærv, kan umuligt være udtryk for højintellektualitet.