Kosmiske glimt
Artiklen: Lavintellektualitet og højintellektualitet
23. KAPITEL
Mennesket i »Guds billede efter hans lignelse«
Med denne store kærlighedstilstands udvikling kommer en ny stor menneskelig evne til udfoldelse. Denne evne kender vi under begrebet intuitionen. Det er en evne til at opleve direkte viden om de evige fakta eller livsmysteriets løsning. Med denne evne kan mennesket begynde at sanse fra oven og nedad. Det er en modsætning til den materielle forskning, hvor væsenerne kun kan sanse fra neden og opad, og dog kun til det fysiske plans grænse op imod den ikke tids- og rumdimensionelle verden. Og med denne væsenets træning i intuitonsoplevelser bliver det modnet til den store oplevelse, vi har kaldt »Den store Fødsel«. Herefter bliver det nu totalt suveræn, bliver et med Gud, et med vejen, sandheden og livet. Det bliver et kristusvæsen. Det har selv adgang til al kosmisk viden og bliver derfor et med livsmysteriets løsning. Det behøver nu ikke mere at inkarnere i fysisk materie. Det behøver således ikke mere at fødes af en kvinde. Det kan nu materialisere sig og dematerialisere sig, hvilket vil sige, at det på denne måde kan skabe korte manifestationer på det fysiske plan i et materialiseret legeme og atter dematerialisere dette og dermed atter være tilbage på det åndelige plan. Et sådant væsen udgør altså det færdige »menneske i Guds billede efter hans lignelse«.