Kosmiske glimt
Artiklen: Det femte bud
Det femte bud
1. KAPITEL
Alle overtrædelser af Bibelens ti bud er hver især en overtrædelse af Bibelens femte bud
For menneskene eksisterer der i virkeligheden kun et bud, nemlig Bibelens femte bud: »Du skal ikke dræbe«. Alle overtrædelser af de andre af Bibelens ti bud er hver især kun en variation af overtrædelsen af det femte. I samme grad som man kan overholde det femte bud, i samme grad bygger man sig en lykkelig skæbne op. I samme grad er man udviklet som »menneske«. I alle de situationer, hvor man dræber, er man man endnu uudviklet og afslører menneskets nedstamning fra dyrene. Det ufærdige menneske er således ikke et menneske i renkultur, men det er heller ikke mere et dyr i renkultur. Selv det mest primitive menneske har visse felter i sin bevidsthed og væremåde, i hvilke det overholder det femte bud samtidigt med, at det i andre og mere omfattende felter dræber. For dyrene derimod er det en livsbetingelse at dræbe. Det kan ikke hævde eller forsvare sig på anden måde.