Kosmiske glimt
Artiklen: Det femte bud
2. KAPITEL
Selv om man ikke dræber mennesker eller dyr, kan man godt være overtræder af det femte bud
Nu vil de fleste mennesker sikkert hævde, at de aldrig har dræbt noget menneske og derfor ikke kan være morder eller overtræder af det femte bud. Men dette, at man ikke har dræbt noget menneske, udgør ikke den fulde eller totale overholdelse af nævnte bud. Hvis man f.eks. dræber dyr, ligegyldigt af hvilken årsag, er man overtræder af det femte bud. I femte bud hedder det kort og godt: »Du skal ikke dræbe«. Der forekommer ikke nogen som helst undtagelse. Der står ikke, at det kun er mennesker, man ikke må dræbe. Men selv om man hverken dræber mennesker eller dyr og ikke spiser animalsk føde, kan man alligevel godt være overtræder af det femte bud. Dette at dræbe er nemlig ikke blot det at dræbe menneskers og dyrs organismer. Alle brutale handlinger, vold og beskadigelse af andre væseners organismer befordres af nøjagtigt den samme energi som den, ved hvis hjælp mord og drab udløses, nemlig vrede, had og bitterhed. Denne energi udgør altså drabsenergi i renkultur. Alle handlinger udløst af denne energi tilsigter absolut kun beskadigelse eller ødelæggelse af andre væseners liv. En sådan beskadigelse eller ødelæggelse af andre væseners liv vil betyde en tilsvarende forringelse af disse væseners oplevelse af livet. Men en sådan forringelse af livsoplevelsen er det samme som, at den er blevet til et tilsvarende dødt område. Har man ødelagt et menneskes øjne, har man altså dræbt den del af dets oplevelse af livet, der var baseret på dets øjne. At ødelægge et andet væsens øjne eller andre dele af dets organisme og sanser er således også det samme som at dræbe. Og selv om denne form for drab kun er partiel og ikke rammer hele organismen, så er den dog en overtrædelse af det femte bud i samme grad, som den har ødelagt dele af det andet væsens organisme og påført det et større eller mindre tab af livsoplevelse.